అన్ని వర్గాలు
EN

న్యూస్

హోం><span style="font-family: Mandali; ">మా సంస్థ గురించి</span>>న్యూస్

ప్రయాణాన్ని సురక్షితంగా చేయడానికి నానోరడార్ ట్రాఫిక్ ముందస్తు హెచ్చరిక రాడార్

సమయం: 2022-01-24 హిట్స్: 5

What scenarios is the speed warning radar suitable for?

 

图片 1


• Reminder of traffic coming at turning roads and intersections
• Reminder of speed limit in hospitals, campuses, and parks

• Speed limit reminder on express-ways and urban roads

• Accident-prone areas

 


 

 

What are the advantages of speed feedback radar?

 • Adopt 24GHz MMIC technology, excellent anti-interference ability

Adopt advanced signal processing technology, sensitive speed measurement, response time ≤20ms

Using a flat-panel microstrip narrow-wave antenna with independent property rights, the speed is accurate and the accuracy is better than 1km/h

Small size, light weight, easy installation and easy integration

It can cover 1~4 lanes , distinguish the coming and going direction

Ability to monitor vehicle speed up to 300m

Not affected by weather and light intensity, meeting all-weather and all-day application requirements

 

Traffic safety precaution and early warning system

Through the integration of speed measuring radar, LED display, sound and light alarm, it is upgraded to an active traffic safety prevention and control method, with more refined perception and smarter early warning, and a human-vehicle-road information coordination channel is built for all key intersections. Traffic participants provide all-weather, all-day smart safety warnings to create a safe and orderly road traffic environment.

图片 3

PREV: గమనిక

తరువాత : నానోరడార్ 2021 షెన్‌జెన్ CPSEలో AIoT భద్రతను అందిస్తుంది