அனைத்து பகுப்புகள்
EN

தயாரிப்பு கையேடு பதிவிறக்கம்

தயாரிப்பு கையேடு பதிவிறக்கம்

முகப்பு>ஆதரவு>தயாரிப்பு கையேடு பதிவிறக்கம்

NRA15
NRA15 User Manual
NRA15 White Paper
NRA24
NRA24 White Paper
NRA24 User Manual
TGR10
TGR10 White Paper
CAR28T
CAR28T User Manual
CAR28T White Paper
கார்28
CAR28F User Manual
CAR28F White Paper
கார்70
CAR70 User Manual
CAR70 White Paper
NSR100VF
NSR100VF Brochure
NSR100WVF
NSR100WVF Brochure
NSR300WVF
NSR300WVF Brochure
SP25
SP25 பயனர் கையேடு
SP25 White Paper
SP70C
SP70C User Manual
SP70C White Paper
SR73
SR73F User Manual
SR73F White Paper
TSR20
TSR20 White Paper
TSR20 Communication Protocol(V1.0.7)
TSR10
TSR10 Single Lane Vehicle Speed Radar White Paper V1.2
TSR10 Single Lane Vehicle Speed Radar Communication Protocol
MR76
MR76 White Paper V1.1
MR76 பயனர் கையேடு
MR72
MR72-UAV White Paper
MR72 Radar Communication Protocol V1.2
SP70C
SP70C user manual
SP70C technical white paper