alla kategorier
EN

Tillämpningar

Trafik

Med den snabba tillväxten av fordon på vägen har intelligenta trafiksystem använts i stor utsträckning och snabbt utvecklats. Fordonskontroll & detektering med radarteknik är en viktig del av det intelligenta trafiksystemet. Intelligent trafikledning kontrollerar trafikinformation som samlas in som trafikflöde, fordonshastighet, väganvändning, fordonsavstånd, fordonstyp och andra grundläggande data, för att på så sätt förverkliga övervakning, kontroll, analys, beslutsfattande och schemaläggningsrådgivning och andra visdomssätt.