Të gjitha kategoritë
EN

Aplikime

Trafik

Me rritjen e shpejtë të automjeteve në rrugë, sistemi inteligjent i trafikut është zbatuar gjerësisht dhe është zhvilluar me shpejtësi. Kontrolli dhe zbulimi i automjeteve nga teknologjia e radarëve është një pjesë e rëndësishme e sistemit inteligjent të trafikut. Menaxhimi inteligjent i trafikut kontrollon informacionin e trafikut të mbledhur si fluksi i trafikut, shpejtësia e automjetit, zënia e rrugës, hapësira e automjetit, lloji i automjetit dhe të dhëna të tjera themelore, kështu për të realizuar monitorimin, kontrollin, analizën, vendimmarrjen dhe caktimin e këshillimit dhe mjeteve të tjera të mençurisë.