Të gjitha kategoritë
EN

Aplikime

IOT

Interneti i Gjërave (IoT) është rrjeti i objekteve fizike-pajisjeve, automjeteve, ndërtesave dhe sendeve të tjera të ngulitura me elektronikë, softuer, sensorë dhe lidhje të rrjetit që u mundëson këtyre objekteve të mbledhin dhe shkëmbejnë të dhëna. Deri më tani, me zhvillimin e IoT (Internet of Things), të gjitha pajisjet e forta kanë mundësinë të jenë të zgjuar. Radari MMW bën një pjesë të rëndësishme të sensorëve inteligjentë. Në gjithnjë e më shumë industri tradicionale, sensorët e radarëve MMW gjejnë pozicionin e tyre.