Të gjitha kategoritë
EN

Aplikime

Automobilistik

Kur automjeti po kandidon përpara një pengese të papritur dhe emergjencave të tjera, koha e përgjigjes njerëzore është rreth 660 milisekonda, ndërsa koha e përgjigjes së sistemit të shmangies së përplasjes së radarëve është më pak se 50 milisekonda, radari është 13 herë më i shpejtë se njerëzit! Radari është një sensor inteligjent për të parandaluar përplasjen e automjetit. Sistemi me teknologji radari mund të zbulojë automatikisht pengesat dhe të shmangë përplasjen e automjeteve, këmbësorëve duke alarmuar ose frenuar, duke e bërë sigurinë e ngasjes nga "pasive" në "aktive".