همه دسته بندی ها
EN

اپلیکیشن‌ها

ترافیک

با رشد سریع وسایل نقلیه در جاده ها ، سیستم هوشمند ترافیک به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته و به سرعت توسعه یافته است. کنترل و ردیابی خودرو توسط فناوری رادار قسمت مهمی از سیستم هوشمند ترافیک است. مدیریت هوشمند ترافیک اطلاعات ترافیک جمع آوری شده مانند جریان ترافیک ، سرعت خودرو ، اشغال جاده ، فاصله خودرو ، نوع خودرو و سایر داده های اساسی را کنترل می کند ، بنابراین برای دستیابی به نظارت ، کنترل ، تجزیه و تحلیل ، تصمیم گیری و مشاوره برنامه ریزی و سایر ابزارهای خرد.