همه دسته بندی ها
EN

اپلیکیشن‌ها

خودرو

وقتی وسیله نقلیه در مقابل مانع ناگهانی و سایر موارد اضطراری در حال کار است ، زمان پاسخ انسان حدود 660 میلی ثانیه است ، در حالی که زمان پاسخ سیستم جلوگیری از برخورد رادار کمتر از 50 میلی ثانیه است ، رادار 13 برابر سریعتر از مردم است! رادار یک سنسور هوشمند برای جلوگیری از برخورد خودرو است. سیستم با فناوری رادار می تواند به طور خودکار موانع را شناسایی کرده و با هشدار یا ترمز از برخورد وسایل نقلیه ، عابران پیاده جلوگیری کرده و ایمنی رانندگی را از "منفعل" به "فعال" برساند.