Всички категории
EN

Приложения

Трафик

С бързия растеж на превозните средства по пътищата, интелигентната система за движение се прилага широко и бързо се развива. Контролът и откриването на превозни средства чрез радарна технология е важна част от интелигентната система за движение. Интелигентното управление на трафика контролира информацията за трафика, събрана като поток на трафика, скорост на превозното средство, заетост на пътя, разстояние между превозното средство, тип превозно средство и други основни данни, за да реализира мониторинг, контрол, анализ, вземане на решения и съвети за планиране и други средства за мъдрост.